14 jun 2021

Rondetafels tegen racisme: openbare ruimte

In het voorjaar van 2021 organiseert het parlement rondetafels voor de bestrijding van racisme. Hierbij worden verschillende sprekers vanuit het middenveld en universiteiten uitgenodigd in thematische panels om hun inzichten te geven over het onderwerp. Na de panels zullen er aanbevelingen worden opgesteld gebaseerd op de presentaties. Lees hieronder Soetkin haar tussenkomst.

 

Allereerst wil ik de sprekers vandaag hartelijk danken om hier in dit parlement over dit belangrijke onderwerp te komen spreken. We hebben interessante inzichten en aanbevelingen opgedaan.

Zo hoorden we hoe sociale ongelijkheden via segregatie van bepaalde gemeenschappen doorwerken in het stadsweefsel: de kwaliteit van de lucht die je ademt, de kwaliteit van het huis waar je in woont, en de kwaliteit van de openbare ruimte is minder in wijken waar Brusselaars met lagere inkomens wonen. Tijdens de covid pandemie zagen we ook dat bepaalde wijken harder getroffen werden dan andere. Bedankt aan meneer Réa om dit zo duidelijk te kaderen.

Het feit dat bepaalde groepen in de stad niet meetellen, buitengesloten worden, of onzichtbaar worden gemaakt, zoals mevrouw Béatriz Carmargo het beschreef, is onacceptabel. De openbare ruimte, en bij uitbreiding de stad als geheel, moet van en voor iedereen zijn. 

Dan wat betreft de dekolonisering van de openbare ruimte. Racisme in België vandaag is een direct gevolg van de negatieve stereotypen die in de koloniale tijd werden gecreëerd, en verspreid samen met de mythes voor de Belgische bevolking dat wat er zich in de koloniën afspeelde allemaal geweldig was. In de feiten was het een bloederige, gruwelijke, periode - een donkere bladzijde uit de geschiedenis van dit land. 

Onze openbare ruimte vandaag herinnert nog altijd aan deze periode. Want om de mythe naar de Belgen toe in stand te houden, werden er verheerlijkende borstbeelden, beeldengroepen en ruiterstandbeelden van kolonisatoren in de openbare ruimte geplaatst. Ook werden vele straten en pleinen in Brussel naar kolonisatoren vernoemd. Belangrijk is te beseffen dat die beelden niet neutraal zijn. Dat waren ze toen niet en dat zijn ze nu nog steeds niet. Via deze beelden wordt de geschiedenis eenzijdig gebracht door de bril van de 'beschavingsbrengende' kolonialen, de mythes in stand houdend. Zoals meneer Thierno Aliou zei: de openbare ruimte vandaag is niet representatief. 

Hier moeten we iets aan doen. Wij als groenen zijn voorstander van een inclusieve maatschappij. We stellen echter vast dat dit heden niet zo is en dat de negatieve gevolgen van de verspreiding van de koloniale mythes blijven doorwerken. Daarom moeten we samen, met alle gemeenschappen, de dialoog aangaan rond dit onderwerp en acties ondernemen om de openbare ruimte te dekoloniseren. Tegelijkertijd is het minstens even belangrijk om de mentaliteiten te dekoloniseren - bedankt aan meneer Thierno Aliou om ons hieraan te herinneren.

Vorig jaar initieerden we met de groenen een breed gesteunde resolutie die vraagt aan de Brusselse regering om stappen te ondernemen voor de dekolonisering van de openbare ruimte. Het voorstel van resolutie stelt voor dat standbeelden, maar ook andere verwijzingen naar de kolonisatie in onze openbare ruimte, worden geïnventariseerd en dat er door een stuurgroep bestaande uit experts en verenigingen per stuk wordt gekeken hoe we met dit relict van het verleden willen omgaan. We vroegen onder andere ook om nieuwe wegen en infrastructuur namen te geven van mensen uit de brede antikoloniale strijd, met name vrouwen, die vaak onderbelicht blijven. Vandaag wil ik nog eens, in de context van deze rondetafels tegen racisme, de Regering oproepen om een versnelling hoger te schakelen en sneller werk te maken van de dekolonisering van de Brusselse openbare ruimte.

 


Meer informatie over de rondetafels tegen racisme, de panels, sprekers en presentaties is te vinden op de website van het parlement.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren