Stadsontwikkeling op mensenmaat

Groen maakt gelukkig en gezond. Meer groen is bovendien de beste en goedkoopste bescherming tegen luchtvervuiling, klimaatverandering, wateroverlast en hittegolven. 

Een stad met water en bomen, meer groene ruimtes om in te spelen, met ontmoetingsplekken voor jong en oud. Voor alle stadsontwikkelingsprojecten wil Soetkin dat dit in het achterhoofd wordt gehouden. In elke zone die wordt heringericht moet de inbedding in de wijk en de leefbaarheid van de Brusselaars centraal staan. Brussel moet een stad zijn waar het aangenaam wonen, werken en leven is.