09 dec 2019

Tussenkomst Begroting Stad Brussel

Op maandag 9 december discussieerde de gemeenteraad van Stad Brussel over de begroting 2020. Lees hier de tussenkomst die Soetkin hield als fractievoorzitter Ecolo-Groen.


Iets langer dan een jaar geleden trad ons nieuw college aan en legden de meesten onder ons op 3 december de eed af als gemeenteraadsleden van de hoofdstad van ons land.

We gingen als Ecolo-Groen destijds de campagne van 2018 in onder het motto Menselijker, Eerlijker, Gezonder: we willen van Brussel een stad maken waarin je jong kan zijn en oud wil worden, waarin we aandacht hebben voor iedereen en we werken aan gezonde lucht en veilige straten. In dit voorbije jaar is er reeds veel gebeurd, maar we beseffen eveneens dat er nog een weg te gaan is. Het klimaat wacht niet, de gevolgen van de klimaatopwarming treffen de steden en hun inwoners extra hard. Terwijl ons land een van de slechtere leerlingen van de klas is op het vlak van klimaatbeleid (of toch zeker bepaalde delen van ons land, we wonnen vorige week dinsdag zelfs nog de Fossil Of The Day-award op de COP25), is het des te belangrijker dat onze steden - en dan bij uitstek onze hoofdstad - een voluntaristisch beleid voert en een klimaatvoortrekker wordt. Die ambitie moeten we ook in de praktijk omzetten. Het uitroepen van de Klimaaturgentie mag geen dode letter blijven, geen lauwe slogan, geen doekje voor het bloeden.

We zien dan ook in de begroting 2020 dat in deze optiek een aantal moedige keuzes gemaakt werden door het college.

Transversaal zijn er veel investeringen in de energiezuinige renovatie van gebouwen die deel uitmaken van het patrimonium van de stad: vervanging van vensters en daken in scholen en openbare gebouwen. Ook bij de renovatie en de bouw van nieuwe woningen wordt heel veel aandacht besteed aan het energetisch toekomstproof maken van deze eenheden. Dit is zowel een ecologische als een sociale keuze: we verlagen de energierekening voor onze huurders. Door de energetische renovatiestrategie aan te vullen met het massaal leggen van fotovoltaïsche zonnepanelen, besparen we niet enkel op energie, maar produceren we er ook zelf. We slaan met andere woorden als Stad uitdrukkelijk de weg van de Energietransitie in.

Vervolgens zien we in dit budget 2020 ook heel wat investeringen om van Brussel een verkeersveiligere stad te maken. Als we de verschillende opdrachten die voor meer veiligheid voor de voetganger moeten zorgen samenleggen, zien we een totaalbedrag van 2 150 000 EUR. Zo wordt er bijvoorbeeld 280.000 euro geïnvesteerd om een actieplan verkeersveiligheid in het kader van het SAVE-charter (ondertekend in 2019 tussen de Stad en de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen) op te stellen en ook directe ingrepen in dit kader uit te voeren. Voor het toegankelijker maken van de openbare ruimte wordt er 250.000 euro uitgetrokken.

Wat betreft fietsinfrastructuur komen er ook in 2020 heel wat nieuwe fietsboxen en nietjes bij. We zijn ook blij te zien dat de samenwerking met Pro Velo en Cyclo wordt verdergezet. Eveneens wordt er op een participatieve manier verder gewerkt aan het uitrollen van de tramlijn naar NOH en aan een busplan in samenspraak met de MIVB. Voor de uitrol van de zone 30, in samenspraak met het Gewest, wordt er 500.000 euro uitgetrokken. Door via deze uitdrukkelijke toepassing van het STOP-principe (Stappen-Trappen-Openbaar Vervoer en Personenwagens) te werken aan veilige straten en propere lucht, schrijft de Stad zich duidelijk in in de algemene Mobiliteitstransitie.

Daarnaast wordt er in 2020, net zoals in 2019, voor gekozen om de Voedingstransitie verder te zetten. Gaandeweg worden de bestaande stedelijke crèches eco-crèches naar voorbeeld van de twee nieuwe eco-crèches die vorig jaar werden geopend op de Tivoli-site, met biologische en lokaal bereide maaltijden.

Naast de aandacht gegeven door dit college aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren in de stad via het mobiliteitsbeleid, lezen we in dit budget 2020 ook een duidelijke keuze aan sport(infrastructuur) om zo de gezondheid van de inwoners te vrijwaren in de verschillende wijken. Om er maar enkele te noemen: in de investeringen zien we dat in 2020 3.500.000 euro wordt uitgetrokken voor de versteviging van de fundamenten van het zwembad in de Marollen en daarnaast een budget voor de renovatie ervan. Voor de nieuwe sportzaal aan Fontainas en een andere aan Nieuwland zien we samen ca. 2.150.000 euro gebudgetteerd. Er wordt ook gewerkt aan de vervanging van kunstgrasvelden door gezondere en meer milieuvriendelijke alternatieven op basis van kurk in Neder-Over-Heembeek en Haren.

Op een andere manier aan politiek doen, een Politieke Transitie, vinden we ook terug. Zo zien we voor de begeleiding van de reeds aangekondigde Wijkraden – met de eerste wijkraad in Neder-Over-Heembeek, duidelijke budgetten terug die zullen dienen voor de logistieke uitrol: zo’n 64.000 euro. Zoals dus reeds eerder aangekondigd, zullen deze wijkraden ook over hun eigen budget beschikken van in totaal 1.000.000 euro.

Binnen het budget 2020 zien we ten slotte een keuze van het stadsbestuur om de stad te vergroenen en verblauwen. Dit is broodnodig om letterlijk ademruimte te geven aan de Brusselaars en de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan. We zien een budgettering voor de ontwikkeling van een gemeentelijk waterplan om er onder andere voor te zorgen dat er minder drinkwater rechtstreeks in de riolen terechtkomt en een hydraulische studie om ervoor te zorgen dat er betere waterprovisie is in de vijvers. Er wordt ook 480.000 euro voorzien om meer groen in de wijken te krijgen door bijvoorbeeld bij elke heraanleg van een straat te kijken hoe nieuwe bomen een plek kunnen krijgen. Het Park van Brussel krijgt een grondige renovatie, hiervoor zullen Stad en Gewest de handen in elkaar slaan. In 2020 wordt hier alvast 500.000 euro voor uitgetrokken. We slaan dus als Stad ook uitdrukkelijk de weg van de Klimaattransitie in.

Als Ecolo-Groen fractie wensen we het college dan ook veel succes met de verdere uitrol van dit sociaalecologisch transitieprogramma en ondersteunen we ten volle het budget voor 2020.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren