09 feb 2021

Tussenkomst begroting Stad Brussel 2021

Foto: H. Sleebus

 

Op maandag 8 februari vond er in de gemeenteraad van Brussel Stad een bespreking plaats van de begroting van 2021. Lees hier Soetkin haar tussenkomst namens de Ecolo-Groen fractie.

 

Ik denk dat we het er allemaal eens over kunnen zijn: 2020 was een echt rotjaar. De eerste 5 weken van 2021 zijn nog niet veel beter geweest. En hoewel we stilletjes aan een heel klein lichtje zien aan het einde van een donkere tunnel, is de weg nog lang. De afstand van de maskers is er elke dag, rondom ons zien we mensen ziek worden - soms sterven soms genezen - we zitten thuis en brengen onze dagen door achter een scherm (als we het geluk hebben te kunnen telewerken), of staan in de eerste lijn in een ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, apotheek of wijkcentrum.

We zitten thuis, sommige mensen warm en knus in een goed geïsoleerd en verwarmd huis of appartement, maar niet iedereen. Sommigen onder ons in een te kleine ruimte met veel familieleden, met vochtige muren en weinig mogelijkheden tot verluchting en zonder goede verwarming. In het voorjaar en de zomer ontdekten we massaal de parken en groene ruimtes rondom ons, maar nu het buiten ijskoud is, waar gaan we dan nog heen? Kinderen gaan soms naar school en soms niet, sommige lukt het om online les te volgen, sommige haken af, want te moeilijk, te weinig elektronica voorhanden, te druk thuis. De gezondheidscrisis treft wie al kwetsbaar was extra hard en stelt tegelijk pijnlijk scherp waar de uitdagingen liggen om deze stad tot een veilige en rechtvaardige ruimte te maken voor iedereen. 

Als stad zijn de middelen die je ter beschikking hebt om zo'n veilige en rechtvaardige ruimte te maken voor al je bewoners, begrensd. Dus je maakt keuzes. Wij als Brusselse Groenen zijn ervan overtuigd dat ons college geprobeerd heeft de juiste keuzes te maken om ons als bewoners 2021 door te loodsen en de nodige investeringen doet om onze stad klaar te maken voor de toekomst.

Volgens de neoliberale logica moet een gewone begroting steeds in evenwicht zijn - daar valt over te discussiëren-, maar in 2021 is dit niet het geval en dat is zeker geen schande. De gewestelijke voogdij had de gemeenten via omzendbrief op de hoogte gebracht dat uitzonderlijk een tekort zou getolereerd worden op het eigen dienstjaar indien de gemeente kan aantonen dat het niet structureel is en uitsluitend het gevolg van de crisis.

Pour faire de cette ville un espace où il fait bon vivre pour tout le monde, pour en faire un lieu  sûr et juste, nous devons nous assurer que nous nous appuyons sur une base sociale solide, assurant le bien-être, tout en tenant compte des limites écologiques. Je fais ici référence au modèle de la Donut-Economy de l'économiste britannique Kate Raworth. Het sociaal fundament omvat een reeks dimensies die onontbeerlijk zijn voor een goed leven: gezondheid, voedsel, water, energie, netwerken, huisvesting, gendergelijkheid, sociale gelijkheid, politieke inspraak, netwerken, vrede en gerechtigheid, inkomen en werk en onderwijs.

En dat binnen het evenwicht van het ecologisch plafond, dat ons behoedt voor onder andere klimaatverandering en de destructieve gevolgen ervan op onze samenleving en stad, denk maar aan extreme opwarming van bepaalde stedelijke zones tijdens de zomer - pleinen die de facto onbruikbaar worden voor burgers - of de strijd tegen de slechte luchtkwaliteit die erg negatieve gezondheidsimpact heeft op ons allen, maar waar vooral de meest kwetsbare Brusselaars onder te lijden hebben. 

La Ville de Bruxelles est attentive à cet équilibre entre fondement social et limite écologique et investit dans la bonne sens, au service de ses habitants et de ses rôles de capitale. En ik wil in het bijzonder een paar punten uit deze begroting 2021 lichten die dit illustreren:

- Huisvesting: strijd tegen verwaarloosde, onverzorgde, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen en terreinen wordt nog verder opgedreven. Het wordt steeds moeilijker om een betaalbare woning te huren of te kopen. Het opdrijven van deze strijd tegen leegstand is een van de mogelijke antwoorden hierop. Meer - en vooral meer betaalbare - woningen op de markt kunnen helpen om de stijgende prijzen af te koelen. 

- Énergie : nous passons beaucoup de temps à la maison. Pour certains d'entre nous, il s'agit d'une maison ou d'un appartement bien isolé et confortable, mais pour beaucoup d'autres, ce n'est pas le cas. Pour beaucoup, la facture énergétique est lourde et la précarité énergétique est une réalité à laquelle trop d'habitants de Bruxelles doivent faire face. Dans le même temps, une grande partie de l'énergie (coûteuse) est gaspillée inutilement. C'est pourquoi la ville investit massivement dans la rénovation énergétique de logements. Les propres bâtiments de la ville sont également rendus plus efficaces sur le plan énergétique. En dit via het installeren van d akisolatie, de installatie van zonnepanelen, de relighting (herbelichting via energiezuinige LED) van gebouwen en via datalogging (slim bijhouden van energiedata om zo het gebruik ervan te optimaliseren). De Stad investeert hier in 2021 3,5M in, en stelt voor 2022 en 2023 een investering voorop van respectievelijk 4,2M en 4,8M. Dit zorgt overigens ook voor een besparing op de energierekening van de Stad zelf, middelen die in de toekomst vrijkomen om te investeren in andere zaken ten goede van de Brusselaars. 

- Netwerken en politieke inspraak: De Covid-epidemie en de socio-economische gevolgen ervan (zoals werkloosheid en de volgende economische crisis, maar ook eenzaamheid), tonen aan hoe belangrijk netwerken tussen burgers zijn. Op wijkschaal moeten we het sociaal weefsel van de stad versterken en soms zelfs opnieuw opbouwen. De Stad investeert hier dan ook massaal in: via de participatieve wijkcontracten werken burgers samen aan hun wijk en geven die samen vorm (cocreatie), zij zijn immers de experten op het terrein. In 2021 investeert de Stad hier 6,6 M in via de wijkcontracten. 

- Gezondheid: staat op vele manieren centraal in deze begroting.
1/ Respirer. En 2020, nous avons été renvoyés à l'essence même de l'être humain, la crise sanitaire nous a montré combien cela est important, tant sur le plan sanitaire que socio-économique. La ville continue d'investir dans un air sain et des rues sûres. Il est essentiel de disposer d'installations suffisantes et sûres pour les usagers actifs de la route (piétons et cyclistes). Pour ceux qui peuvent se déplacer de cette manière, les avantages pour la santé sont doubles. Tant au niveau individuel - par une activité physique accrue - qu'au niveau communautaire - par une diminution de la pollution atmosphérique due aux gaz d'échappement et donc un air plus sain - les bénéfices sont importants. Parallèlement, l'investissement dans Stappen en Trappen permet également de libérer de l'espace pour ceux qui - pour quelque raison que ce soit - doivent se déplacer en transports publics ou en voiture particulière. Nous constatons que la ville investit dans de nouvelles pistes cyclables, de nouveaux marquages routiers sûrs et améliore la sécurité routière.

Maar ademhalen doen we ook in de groene ruimte die ons ter beschikking staat. De covid-crisis heeft ons aangetoond dat deze van onschatbare waarde is voor ons fysieke en mentale welzijn. In 2021 investeert de Stad in deze groene openbare ruimte om ze zo kwalitatief mogelijk te maken voor haar burgers: zo onder andere 1,8M voor de kwaliteitsvolle groene heraanleg van het Marguerite Durassquare en 500k voor de vernieuwing van het Warandepark, maar ook budgetten voor inrichting van speelpleinen en aankoop en aanplanting van bomen.

2/ Van jongs af aan. Investeren in de gezondheid van de allerkleinsten geeft een grote gezondheidswinst op latere leeftijd, zo geven talloze studies aan. In 2021 wil de Stad 20 van haar kinderdagverblijven het eigen label van Eco-Crèche opspelden door onder andere de allerkleinsten zo gezond mogelijke (bio) voeding voor te schotelen en glazen flessen en houten speelgoed te gebruiken. Ook wordt 1M uitgetrokken voor duurzame renovatie van de kinderdagverblijven zelf.

3/ Lichaamsbeweging en sport. Het Latijnse devies Mens Sana in Corpore Sano wordt in deze tijden te pas en te onpas naar ons hoofd gegooid, maar we zien des te meer de verdienste ervan. Net zoals een wandeling in een park of bos je hoofd kan leegmaken, doet sporten dat ook. Het helpt je mentale weerstand op te bouwen en je lichaam gezond te houden. Tegelijkertijd heeft het natuurlijk ook een belangrijke sociale functie voor jong en oud, sport brengt - net als cultuur - mensen samen. We - en dan niet op zijn minst onze kinderen en jongeren - kijken er erg uit naar het moment dat dit opnieuw allemaal kan. De Stad investeert ook in 2021 in haar sportinfrastructuur voor een totaal van 10,5 M: onder andere met de vernieuwing van de atletiekbanen in het het Sportcentrum Korte Groenweg en het Koning Bouwewijnstadion, maar ook bijvoorbeeld door de inrichting van het terrein in de Verdunstraat in Haren in een fitness en 2 open multisportterreinen. 

Dit zijn natuurlijk slechts een paar punten van deze begroting, zo hebben we het bijvoorbeeld niet gehad over de belangrijke investeringen die het stadbestuur in 2021 zal doen in de economische relance om zo de getroffen ondernemers te ondersteunen. In 2021 maakt de Stad hier een bijkomende 10M voor vrij. Veel handelaars zitten op hun tandvlees, ook met hen wil de stad solidair zijn. Of verder nog de vele investeringen op vlak van onderwijs en cultuur, een sector die keihard wordt getroffen door de gevolgen van de Covid-crisis. Maar ook de spannende plannen op het vlak van netheid waarbij de Stad wil inzetten op het valoriseren van afval en dus werk maakt van echte stedelijke circulaire materiaalstromen. Zo maken we onze stad ook meer weerbaar en veerkrachtiger - meer resilient - naar de toekomst toe. 

We lezen kortom in dit alles een duidelijke aandacht van het Brusselse Stadsbestuur voor het evenwicht tussen het sociale fundament en het ecologisch plafond van onze samenleving en de wil om van Brussel een veilige en rechtvaardige stad te maken. Vanuit de Ecolo-Groen fractie krijgt deze begroting dan ook de volle steun. 

 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren