17 jul 2020

Tussenkomst Relanceplan

Op vrijdag 17 juni vond er in de plenaire vergadering een bespreking plaats van het relance- en herontwikkelingsplan van de Brusselse Regering, dat opgemaakt is naar aanleiding van de coronacrisis. Hier kun je Soetkin's tussenkomst lezen.


De coronacrisis had en heeft een grote impact op de samenleving en de economie, en de gevolgen ervan zullen nog lang voelbaar zijn. Daarom is het nodig om in te zetten op snelle, directe steun waar nodig, maar ook om op middellange termijn voor een meer weerbare en duurzame economie te zorgen.

Ik ben blij om te zien dat deze Regering op deze beide vlakken actie onderneemt - steun nu voor zij het nodig hebben maar ook gericht op de toekomst. Ik wil speciaal de Staatssecretaris Barbara Trachte bedanken voor haar doortastend optreden in het kader van de crisis.

In de afgelopen maanden zijn er al verschillende maatregelen genomen om ondernemingen te steunen: premies, (micro)kredieten, bankgaranties en extra middelen voor Finance&Invest.Brussels; maar ook begeleiding en advies vanuit onder andere hub.brussels en de lokale economieloketten. Deze hebben al voor enige verlichting gezorgd bij ondernemers die het door de coronacrisis moeilijk hebben.

Een aantal van de nog aankomende relancemaatregelen zou ik even uit willen lichten, omdat ik daar speciaal tevreden mee ben: 

  • de proxilening: Groen en Ecolo pleitten in de vorige legislatuur al voor de invoering van een dergelijk systeem, dus ik ben erg tevreden dat dit is opgenomen als een van de maatregelen die de Regering voorstelt in het relanceplan. Het gaat om een win-win voor kredietgevers en kredietnemers, deels gewaarborgd door de overheid. Op die manier wordt ook 'slapend' particulier spaargeld geactiveerd in de reële en lokale economie. Een extra toevoeging hieraan is dat er ook 'kredietcoöperatieven' gevormd kunnen worden en dat financiering kan plaatsvinden via erkende platforms van alternatieve financiering, waar ondernemers en particulieren elkaar vinden. We moeten ervoor zorgen dat deze maatregel zo snel mogelijk echt op toerental komt.

  • hub.brussels zal hervormd worden om nog betere toegang tot duidelijke en kwalitatieve informatie te bieden aan Brusselse ondernemers. Eén van de focuspunten van het vernieuwde agentschap is vrouwelijke ondernemers. Een studie en een gratis begeleidingsprogramma zullen vrouwelijke ondernemers de nodige ondersteuning bieden bij de oriëntering van hun activiteiten. We hebben tijdens de crisis al gezien dat hub.brussels veel steun en begeleiding heeft geboden aan ondernemers in moeilijkheden, en ik kijk dan ook uit naar de hervorming en hoe zij dit in de toekomst nog beter gaan kunnen doen

  • De crisis heeft ons ook geleerd hoe belangrijk jobs op lokaal niveau zijn. Om meer te kiezen voor stedelijke productie, zowel ambacht als industrie, zal de Regering zorgen voor een intenser gebruik van de projectoproep Be.Circular. We zijn ervan overtuigd dat we de weerbaarheid van zowel het sociaal als het economisch weefsel moeten versterken. Stedelijke productie is daarbij onontbeerlijk.

  • Wat betreft de isolatie en renovatie van gebouwen, zal de Regering de Alliantie Werk-Leefmilieu-Renovatie lanceren. Het budget voor energiepremies zal worden verhoogd en er komt betere begeleiding van kandidaat-renoveerders. Hiermee zorgen we voor werkgelegenheid in Brussel én werken we aan onze klimaatdoelstellingen.

  • Wat betreft werk en opleiding heeft de Regering heel wat plannen: begeleiding bieden aan werkzoekenden én werkgevers, een 'rebound fund' voor werknemers die vanwege een faillissement door de crisis ontslagen zijn, het verder ontwikkelen van bestaande tewerkstellingsmaatregelen en het opleidingsaanbod versterken. Daarnaast zal er specifiek rekening worden gehouden met de situatie van vrouwen, met name vrouwen in eenoudergezinnen, en met jongeren. Ik ben blij met de speciale aandacht voor deze groepen.

  • Het toerisme is heel belangrijk voor ons Gewest. Als groenen willen we dat duurzaam toerisme en slow tourism een groter deel van de koek inneemt, en daarom zijn we bij dat het plan van visit.brussels het fietstoerisme mee zal promoten. De campagne om de staycation in ons land deels in Brussel te beleven, vonden we dan ook een goede keuze. De hotelsector krijgt een aanzienlijk deel van dit relanceplan. Het is belangrijk dat het geld effectief in ons Gewest blijft, bij Brusselse ondernemers en werknemers belandt en niet de balansen van internationale ketens opsmukt.

  • Om startende ondernemers een duwtje in de rug te geven, zal de Regering de projectoproep Open Soon versterken: hiermee wordt de creatie van nieuwe handelszaken en horeca gestimuleerd, met een focus op duurzaamheid. Ook wordt er begeleiding geboden aan de deelnemende ondernemers. Zo zetten we wederom in op onze lokale economie.

De Groen-fractie vindt dit plan evenwichtig, sociaal, ambitieus. Wat we nu nodig hebben: mix van crisismaatregelen verlengen, institutionaliseren en al proeven van het nieuwe evenwicht na corona: burgers de publieke ruimte terug geven, onze economie nieuwe zuurstof en vertrouwen geven. Op weg naar een klimaatneutrale en weerbare - resilient -  stad.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren