28 mrt 2022

Vraag aan de Minister-President: Land Value Capture

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van 28 maart stelde Soetkin een vraag aan Minister-President Vervoort over de mogelijkheden om in het Brussels Gewest maatregelen van Land Value Capture in te voeren. Hiermee kan een overheid de meerwaarde dat een terrein heeft gekregen recupereren, die is ontstaan door acties van de overheid, door stadsontwikkelingsplannen of bestemmingswijzigingen. Lees hieronder haar vraag. 

 

Stedenbouwkundige plannen voor toekomstige bestemming van een site, kunnen deze grond een stevige meerwaarde geven, ook voordat de effectieve ontwikkeling plaatsvindt. Ook bepaalde publieke investeringen op en rond een site (zoals de aanleg van een park) kunnen de waarde van de nabijgelegen grond doen stijgen. De eigenaar-verkoper kan flink profiteren van deze waardestijging, hoewel die veroorzaakt wordt door acties vanuit de overheid. Om te zorgen dat de gemeenschap profiteert van deze publieke plannen of investeringen, in plaats van privébedrijven of speculanten, wordt in verschillende steden in het buitenland Land Value Capture toegepast. Land Value Capture is een breed begrip dat een reeks mogelijke maatregelen omvat. 

Het Brussels Gewest heeft de stedenbouwkundige lasten, maar die worden pas opgelegd op het moment van vergunningsafgifte aan de ontwikkelaar, terwijl meerwaarde al gecreëerd kan worden lang voor de start van de ontwikkeling. In Vlaanderen bestaat het systeem van planbaten, dit is specifiek gelinkt aan herbestemming van de grond - een planbatenheffing is een belasting op de meerwaarde die een perceel krijgt door een bestemmingswijziging. We hoorden begin dit jaar in deze commissie dat Perspective bezig is om te onderzoeken of en hoe het Gewest een belasting op meerwaarde van grond door herbestemming via stedenbouwkundige plannen in zal voeren.

Effectief staat er in het regeerakkoord: "In het verlengde van het mechanisme tot vergoeding van de waardeverminderingen dat bepaald wordt door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) zal de mogelijkheid worden onderzocht om overheden te compenseren of te vergoeden wanneer de plannen die zij goedkeuren kunnen leiden tot een aanzienlijke meerwaarde."

Ik heb de volgende vragen:

  • worden er, buiten een systeem van planbatenheffing, ook andere vormen van Land Value Capture onderzocht? 
  • wordt er voor een benchmarking ook gekeken naar goede voorbeelden uit het buitenland?
  • welke reflecties vinden er hierrond plaats in de context van de aankomende wijziging van het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP) die door Perspective wordt voorbereid?

 

Het antwoord van de Minister-President is hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren