17 mei 2021

Vraag aan de Minister-President: schoolcontracten

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van 17 mei stelde Soetkin een vraag aan de Minister-President over de schoolcontracten. Ze wilde weten wat de impact was van het beroep dat werd aangetekend door de vzw 'Vlaams Komitee voor Brussel' en hoe het staat met de verschillende reeksen schoolcontracten die zijn geselecteerd. Lees hieronder haar vraag.

 

Op 4 maart 2021 besliste Het Grondwettelijk Hof dat het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 16 mei 2019 'in verband met het Schoolcontract', ingesteld door de vzw 'Vlaams Komitee voor Brussel' te verwerpen. 

De verzoekende partij - die als statutair doel heeft het beschermen van 'het Vlaamse leven in Brussel' - voerde aan rechtstreeks en ongunstig te worden geraakt in haar statutaire doelstelling door bepalingen die tot doel of minstens tot gevolg hebben de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap in te perken. Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest zou zich volgens hen immers via de invoering van een zogenaamd 'instrument voor stadsvernieuwing', de bevoegdheid toekennen om in te grijpen in het de werking van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

De Brusselse Regering is van oordeel dat de bestreden ordonnantie wel degelijk past in het kader van de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, in zoverre die ordonnantie beoogt de stedelijke integratie van de onderwijsinstellingen te verbeteren, het aanbod van collectieve voorzieningen voor de wijkbewoners te verhogen door de onderwijsinstellingen buiten de schooluren open te stellen en scholen te stimuleren zich open te stellen voor de wijk waarin ze gelegen zijn.

Bij de opstelling van de ordonnantie heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State er overigens op gewezen dat de ordonnantie past in het kader van de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest. Ze heeft ook de bekwaamheid van het Gewest erkend om sociale cohesie na te streven en in zijn advies erkend dat de maatregelen die door het Gewest worden genomen, kunnen bijdragen tot het bereiken van doelstellingen waarvan de verwezenlijking onder de bevoegdheid van een andere wetgever valt. Dit zou er als dusdanig niet op wijzen dat het Gewest zijn bevoegdheid te buiten zou zijn gegaan.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde zoals gezegd op 4 maart 2021 dat het ingestelde beroep tegen de ordonnantie van 16 mei 2019 te verwerpen. 

  • Was er een impact op de lopende schoolcontracten van dit hangende beroep? Nu het beroep verworpen is, welke gevolgen heeft dit voor de lopende en geplande schoolcontracten?
  • Op 5 december 2019 selecteerde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een tweede reeks schoolcontracten voor de periode 2020-2024: École n° 1 in Schaarbeek, Basisschool Champagnat in Schaarbeek, École Ulenspiegel in Sint-Gillis en Institut communal Marius Renard in Anderlecht. Hoe staat het ondertussen met deze schoolcontracten? In welke fase zitten ze? Zijn er reeds concrete verwezenlijkingen en zo ja, dewelke? Hoe worden deze gemeten?
  • Ook een tweede reeks schoolcontracten werd toen geselecteerd voor de periode 2021-2025: Athénée Royal Toots Thielemans in Molenbeek, Basisschool Sint-Ursula, Basisschool De Zenne, Collège de la Fraternité en Sainte-Ursule in Brussel (Laken). Ik heb begrepen dat deze momenteel in diagnosefase zitten en dat men eveneens op zoek is naar 'ambassadeurs' in de wijken waarin deze scholen liggen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat deze processen zo participatief mogelijk en van onderuit verlopen? Op welke manier wordt bijvoorbeeld door aangepast taalgebruik ervoor gezorgd dat een zo divers mogelijke en representatieve doorsnede van de wijkbewoners worden betrokken bij het op poten zetten van deze wijkcontracten om ze zo meer kans op slagen te geven?

 

Het volledige verslag van de discussie met het antwoord van de Minister-President zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren