29 sep 2020

Vraag aan de Minister: werkgroep dekolonisering van de openbare ruimte

In de Commissie Territoriale Ontwikkeling van 28 september vroeg Soetkin aan Staatssecretaris Smet hoe het staat met de oprichting van de werkgroep rond dekolonisering van de openbare ruimte, waarvoor urban.brussels in juli een oproep lanceerde. Ze wilde weten hoeveel kandidaturen er zijn binnengekomen, hoe de selectieprocedure verloopt en wat het mandaat van de werkgroep zal zijn. Lees hier haar vraag. 


Midden juli deed Urban.brussels, op initiatief van uzelf als Staatssecretaris, een oproep voor kandidaten voor een werkgroep over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte. Deze zou aandachtspunten moeten aanreiken op basis waarvan de Brusselse Regering haar houding zal bepalen over het onderwerp met de bedoeling een gewestelijke visie te ontwikkelen op het grondgebied in zijn geheel.

De werkgroep zou initieel eind september van start gaan. Ondertussen vernamen we via een bericht van Urban op de sociale media van 8 september dat de deadline voor de kandidatuurstelling met enkele weken werd verlengd van 7 tot 28 september.

Het thema van dekolonisering van de openbare ruimte is voor Groen en vele andere partijen in dit parlement belangrijk, getuige de resolutie die op 17 juli met ruime meerderheid werd aangenomen in de plenaire zitting.

In deze resolutie vroegen we onder andere aan de Regering om een wetenschappelijk onderzoekswerk op gang te brengen in overleg met de verenigingssector om een inventaris te maken van de koloniale overblijfselen in de openbare ruimte; een voor Brussel representatieve stuurgroep op te richten die bestaat uit actoren van verenigingen en universitairen die onder andere voorstellen formuleert over de plaats en de behandeling van koloniale overblijfselen in Brussel en gemeenten begeleidt in hun inspanningen; in overleg met de gemeenten aan nieuwe wegen, gebouwen en infrastructuur namen van personen te geven die weerstand hebben geboden aan de kolonisatie; en in de openbare ruimte infrastructuren of artistieke creaties op te richten ter ere van personen die positieve waarden overbrengen rond antiracisme, antikolonialisme, mensen- en vrouwenrechten.

Ik zou graag de volgende vragen stellen in verband met de werkgroep rond koloniale symbolen in de openbare ruimte van Urban:

  • Hoeveel kandidaturen zijn er tot op heden binnengekomen? Wat is het profiel van deze kandidaturen?
  • Hoe verloopt de selectieprocedure na het afsluiten van de kandidaatstellingen en hoe lang duurt deze? Naar welke profielen wordt gezocht? Hoe wordt diversiteit gegarandeerd?
  • Wat is de missie en het mandaat van de werkgroep? Hoe lang zal deze bestaan?
  • Krijgen de geselecteerde deelnemers een vergoeding? Zo ja, hoeveel?
  • Wat is de tijdslijn voor de werkzaamheden? Wanneer gaat de werkgroep van start? Hoeveel bijeenkomsten zijn er gepland? Wanneer wordt een tussentijds en/of eindrapport verwacht?
  • Hoe kadert het werk van de werkgroep in het breder beleid van de Regering? Hoe zal de samenwerking zijn met de andere Regeringsleden en hun beleidsdomeinen (discriminatie/gelijke kansen, openbare werken, ...) ?
  • Hoe zal de samenwerking zijn met andere beleidsniveaus (gemeenten, gemeenschappen, federaal en specifiek de Kamercommissie koloniaal verleden, ...) ?
  • Zal er een inventaris worden opgemaakt van de koloniale overblijfselen in de Brusselse openbare ruimte, zoals gevraagd in de parlementaire resolutie, om het werk van de werkgroep te ondersteunen?

 

Het verslag van de discussie met het antwoord van de Staatssecretaris zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren