28 apr 2021

Vraag aan de Staatssecretaris: het plan Good Living

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van 26 april stelde Soetkin een vraag aan Staatssecretaris Smet over het plan Good Living, dat de regels voor stadsontwikkeling zal herzien. Lees hieronder haar vraag.

 

De parlementsleden van de commissie Territoriale Ontwikkeling ontvingen op 15 maart 2021 uw schrijven van 10 maart over een vernieuwde Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV). Daarin deelt u mee dat u werk wilt maken van een nieuwe ambitieuze GSV, die als leidraad zal dienen voor de verdere transitie van Brussel naar een stad op mensenmaat. Dat kan Groen natuurlijk alleen maar toejuichen. In het kader van deze brief wens ik u de volgende vragen te stellen:

  • U geeft aan via een gedragen en deskundig proces de GSV te willen bijwerken. Externe experten uit de academische wereld, middenveld, publieke en private sector zouden betrokken worden die dan de administratie moeten voeden. Zal hierbij het Wetenschappelijk Comité Huisvesting betrokken worden? Zullen er ook vastgoedontwikkelaars bij aan tafel schuiven? Zal deze groep van externe experten verenigd worden in een werkgroep of zal dit gaan om afzonderlijke raadplegingen? Wat zal het statuut zijn van deze eventuele commissie?
  • Afgezien van mogelijke bezwaren indienen bij een tweede openbaar onderzoek, hoe zullen de inwoners van ons gewest betrokken worden bij het nadenken over en vormgeven van de nieuwe GSV?
  • U geeft aan in afwachting van de herziene GSV via het besluit 'Vrijstellingen' tegen de zomer onder andere tijdelijke  bezettingen makkelijker toe te laten. Hoe betrekt u de vele bottom-up organisaties hierbij? Hoe verloopt het contact tussen u en deze organisaties? Welke concrete drempels zal dit wegwerken en welke voordelen zal dit voor hen opleveren? 
  • Hoe zullen de parkeernormen buiten de openbare weg worden aangepakt bij de herziening van de GSV? Wordt er bijvoorbeeld ook gekeken om bedrijven hun lege parkeerplaatsen 's avonds en 's nachts verplicht open te laten stellen voor omwonenden?
  • Gezien de klimaatcrisis moeten we ook de nodige aandacht besteden aan ontharding en vergroening, en het beheer van regenwater om dit zo min mogelijk in het riool te laten belanden. Welke aanpassingen kunnen er gemaakt aan de GSV om dit te bekomen? Naast de recuperatie van regenwater, is ook de recuperatie van werfwater erg belangrijk. Op welke manier wordt dit meegenomen in het denkproces rond de vernieuwing van de GSV?
  • U geeft ook aan binnenkort te starten met een diepgaande externe evaluatie van het BWRO en daarbij alle mogelijke betrokken actoren te zullen raadplegen. Hoe zullen concreet de burgers van ons gewest daarbij betrokken worden? Zal deze evaluatie uitbesteed worden of wordt deze bij de eigen administratie gecoördineerd?
    U geeft aan efficiëntiewinst te willen behalen in het vergunningsproces en snelheid, kwaliteit én inspraak van het publiek te willen verzoenen. Het is duidelijk dat hier nog veel werk op de plank ligt. Zullen er experten rond vernieuwende vormen van burgerinspraak betrokken worden bij de evaluatie van het BWRO? Hoe zal de Brusselaar meer en échte inspraak krijgen in het vormgeving van haar stad op mensenmaat?

 

Het volledige verslag van de discussie en het antwoord van de Staatssecretaris zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren