15 mrt 2021

Vraag aan de Staatssecretaris: mogelijke verplichting terrassen bij nieuwbouw

In de commissie Territoriale Ontwikkeling van 15 maart stelde Soetkin een vraag aan Staatssecretaris Smet over uitspraken in de pers dat de aanleg van terrassen of andersoortige buitenruimte voortaan eventueel verplicht zou worden bij de bouw van nieuwe appartementen. Lees hieronder haar vraag.

 

Half februari konden we in de Nederlandstalige pers lezen dat bij monde van uw woordvoerder ‘De aanwezigheid van een eigen balkon of gemeenschappelijke buitenruimte, aan het gebouw of het dak, een vereiste zal worden bij nieuwe bouwprojecten.’ In afwachting van de hervorming van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) zouden promotoren en ontwikkelaars aangemoedigd worden om de aanbevelingen te volgen. (Bruzz, 12-02-2021)

In de Franstalige pers (DH, 12-02-2021) lezen we ‘Il ne sera pus question de construire des appartements sans terrasse ou balcon. De même, les promoteurs privés et publics devront veiller à intégration systématique d’espaces de vie commune, dans le bien à construire mais aussi sur le toit.’ en klinkt het dus forser.

Deze uitspraken kwamen er na het afronden van de werkzaamheden van het Wetenschappelijk Comité Huisvesting. Het rapport werd gepubliceerd op de website van Perspective.brussels op 16-02-2021. Het resultaat van de werkzaamheden van het WCH is een erg interessant verslag waarin een reeks aanbevelingen worden gedaan die zich rond vier pijlers groeperen: (1) Het beheer bij de productie van openbare huisvesting verbeteren, de socialisatie van het particuliere woningpark waarborgen, nieuwe instrumenten invoeren; (2) De kwaliteit en de leefomstandigheden binnen het bestaande woningenpatrimonium verbeteren; (3) De infrastructurele veerkracht van het woningpark vergroten en (4) Een gedeelde visie en kader tot stand brengen tussen de vele actoren die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn op het vlak van huisvesting.


Over de aanwezigheid van buitenruimte bij nieuwe bouwprojecten lezen we in het verslag het volgende (p.30): De gevel moet een bepaalde dikte hebben om een antwoord te bieden op de klimatologische uitdagingen (schaduweffect), maar ook om een overgangsruimte te vormen die een sterkere verbinding met de buitenruimte biedt en die bijvoorbeeld kan worden voorbehouden voor de private buitenruimte met een zekere mate van privacy. Deze aanbeveling sluit aan bij de discussie over de meerwaarde van het “terras”, maar vormt daar ook een aanvulling op in die zin dat ze het terras ook in aanmerking neemt vanuit zijn relatie met de context en als waarborg voor de privacy van de woningen. Op dit moment wordt een dergelijk systeem nog niet verplicht door de regelgeving (Titel 1 en 2 van de GSV), maar het Comité is wel van mening dat het interessant zou zijn om in de toekomst een minimumpercentage van de oppervlakte van de woning voor te behouden voor een private buitenruimte of zelfs de mogelijkheid te voorzien om deze buitenruimte af te sluiten, zodat ze het hele jaar door kan worden gebruikt.

 

Ik heb hierbij de volgende vragen:

  • Hoewel het op het eerste zicht een nuanceverschil kan lijken, is het onderscheid tussen de uitspraken over het al dan niet verplichten van terrassen in de Nederlandstalige en Franstalige pers toch groot. In het artikel in Bruzz gaat het om een een voorzichtige OF een eigen balkon OF een gemeenschappelijke buitenruimte. In de Franstalige pers lezen we geen appartementen meer zonder terras/balkon in de toekomst. Kunt u wat meer verduidelijking geven? Wat is uw standpunt?
  • De aanbeveling van het Wetenschappelijk Comité Huisvesting is erg genuanceerd in die zin dat het de aanwezigheid van private terrassen aanhaalt in de context van onder andere de klimatologische uitdagingen van de toekomst. Terrassen zorgen immers ook voor schaduw op een gevel en kunnen zo die gevels gevoelig kouder houden. Tegelijkertijd kunnen ze ook een rol spelen in het creëren van privacy. Een terras is dus niet zomaar een terras. In dit opzicht is het verschil tussen ‘terras’ en ‘balkon’ natuurlijk essentieel. Op welke manier neemt u dit onderscheid mee in de hervorming van de GSV?
  • U geeft aan dat er in afwachting van de hervorming van de GSV promotoren en ontwikkelaars aangemoedigd zullen worden om de aanbevelingen op te volgen. Wat zal de aanbeveling precies zijn? Bv. hoeveel vierkante meter terras/balkon? Wordt de oriëntatie van het terras/balkon ook in aanmerking genomen? Hoeveel buitenruimte per persoon/kamer? Hoe wordt deze aanbeveling vorm gegeven, hoe zal deze gecommuniceerd worden naar de bouwheren? Waaruit zal de ‘aanmoediging’ bestaan?
  • Hoe zal u erover waken dat een verplichte aanwezigheid van buitenruimte niet zal zorgen voor opwaartse druk op de woningprijzen?
  • Welke andere aanbevelingen van het Wetenschappelijk Comité Huisvesting neemt u mee in de hervorming van de GSV?

 

Het volledige verslag van de discussie en het antwoord van de Staatssecretaris zijn hier te lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren