04 okt 2021

Vraag aan de Staatssecretaris: stand van zaken dekolonisering openbare ruimte

In de Commissie Territoriale Ontwikkeling van 4 oktober stelde Soetkin een vraag aan Staatssecretaris Smet over de stand van zaken rond de dekolonisering van de openbare ruimte. Ze wilde weten hoe het staat met de oprichting van de werkgroep rond het thema, en andere vragen uit de parlementaire resolutie die vorig jaar gestemd werd. Lees hieronder haar vraag.

 

In juli vorig jaar deed Urban.brussels, op initiatief van uzelf als Staatssecretaris, een oproep voor kandidaten voor een werkgroep over de aanwezigheid van koloniale symbolen in de openbare ruimte. Deze zou aandachtspunten moeten aanreiken op basis waarvan de Brusselse Regering haar houding zal bepalen over het onderwerp met de bedoeling een gewestelijke visie te ontwikkelen op het grondgebied in zijn geheel. Zestien experts werden gekozen uit 84 kandidaten. Midden november kwam de nieuw samengestelde werkgroep voor het eerst samen.

Het oprichten van een stuurgroep was één van de vragen uit een parlementaire resolutie op initiatief van Ecolo en Groen, die midden juli vorig jaar met ruime meerderheid werd aangenomen in de plenaire zitting. In deze resolutie vroegen we onder andere nog aan de Regering om een wetenschappelijk onderzoekswerk op gang te brengen in overleg met de verenigingssector, om een inventaris te maken van de koloniale overblijfselen in de openbare ruimtein overleg met de gemeenten aan nieuwe wegen, gebouwen en infrastructuur namen van personen te geven die weerstand hebben geboden aan de kolonisatie; en in de openbare ruimte infrastructuren of artistieke creaties op te richten ter ere van personen die positieve waarden overbrengen rond antiracisme, antikolonialisme, mensen- en vrouwenrechten.

Ook vroeg de tekst om via financiering initiatieven van verenigingen, kunstenaars, scholen en universiteiten te steunen die wetenschappelijke, educatieve en ludieke projecten organiseren over de dekolonisering van de openbare ruimte, de kunst, de cultuur en het onderwijs.

Gezien het belang van het thema en de context van de rondetafels tegen racisme, waarbij we op 14 juni verschillende sprekers horen over racisme in de openbare ruimte, zou ik u graag de volgende vragen stellen:

  • Hoe vaak is de werkgroep inmiddels samengekomen?
  • Normaal gezien zou de werkgroep begin 2021 een tussentijds rapport opstellen en later dat jaar een eindrapport. Er is bij mijn weten nog geen tussentijds rapport verschenen, of dat is alleszins niet publiek gemaakt. Wanneer zal dit gepubliceerd worden? Is het eindrapport nog steeds voorzien voor eind dit jaar?
  • Hoe verloopt de samenwerking met de bijzondere commissie Congo - koloniaal verleden van het federaal parlement?
  • Hoe verloopt de samenwerking met de andere Regeringsleden en hun beleidsdomeinen (discriminatie/gelijke kansen, openbare werken, ...) ?
  • Hoe verloopt de samenwerking met de gemeenten en gemeenschappen?
  • U gaf eerder in commissie aan dat er een contact zou kunnen zijn tussen de werkgroep en het parlement. Dit lijkt mij een uitstekend idee.  Kunt u hier al verder op ingaan?
  • Zal er een inventaris worden opgemaakt van de koloniale overblijfselen in de Brusselse openbare ruimte, zoals gevraagd in de parlementaire resolutie, om het werk van de werkgroep te ondersteunen?
  • Heeft de Regering ook al werk gemaakt van de andere vragen uit de resolutie, zoals in de openbare ruimte infrastructuren of artistieke creaties oprichten ter ere van personen die positieve waarden overbrengen rond antiracisme, antikolonialisme, mensen- en vrouwenrechten? En zijn er specifieke financieringsopties opgezet om initiatieven van verenigingen, kunstenaars, scholen en universiteiten te steunen die wetenschappelijke, educatieve en ludieke projecten organiseren over de dekolonisering van de openbare ruimte?

 

Het volledige verslag van de discussie met het antwoord van de Staatssecretaris is hier te lezen. 

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren